Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 799 030 205

Już dziś chce was zaprosić na moje autorskie szkolenie z prawnych aspektów działalności weterynaryjnej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia w godzinach popołudniowych w formie webinaru (online). Możliwość odtworzenia nagrania przez okres 7 dni.

PLAN SZKOLENIA – ASPEKTY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ W POLSCE

– spełnienie warunków dla gabinetu, przychodni, lecznicy czy kliniki, 
– wymagane zgłoszenia przed rozpoczęciem działalności weterynaryjnej,
– obrót detaliczny i hurtowy lekami, 
– zasady wykonywania usług weterynaryjnych.

KONTAKT Z KLIENTEM

– prawa i obowiązki lekarza weterynarii oraz personelu, 
– prawa i obowiązki właściciela pacjenta, 
– problem eutanazji pacjenta, 
– odpowiedzialność odszkodowawcza za błąd w sztuce (problematyka błędu w sztuce, roszczenia właściciela pacjenta, OC itp).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII

– zasady odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii, 
– postępowanie dyscyplinarne, 
– kara, 
– obrona w postępowaniu dyscyplinarnym.

DOBRE IMIĘ LEKARZA WETERYNARII ORAZ ZAKŁADU LECZNICZEGO:

– dobre imię lekarza weterynarii, 
– dobre imię zakładu leczniczego, 
– hejt w mediach społecznościowych, 
– ochrona dobrego imienia lekarza weterynarii oraz zakładu leczniczego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

Każdy lekarz weterynarii przynajmniej raz powinien przeczytać ustawę Prawo Farmaceutyczne. Zapytacie dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta – ustawa ta reguluje zasady obrotu detalicznego produktami leczniczymi.

Produkt leczniczy weterynaryjny

Ustawa prawo farmaceutyczne wprowadza definicję weterynaryjnego produktu leczniczego –

produktem leczniczym weterynaryjnym – jest produkt leczniczy stosowany wyłącznie u zwierząt

Ustawa prawo farmaceutyczne wprowadza również definicję samego produktu leczniczego –

 produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne

Obrót detaliczny produktem leczniczym

Ustawa prawo farmaceutyczne reguluje zasady obrotu detalicznego produktem leczniczym weterynaryjnym. Zastanowić się jednak trzeba kiedy lekarz weterynarii dokonuje obrotu detalicznego a kiedy dochodzi wyłącznie do zastosowania leku.

Jak wynika z omawianej ustawy obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi może odbywać się wyłącznie w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. O powyższym fakcie świadczy art. 68 ustawy:

2. Obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupionymi w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych może być prowadzony wyłącznie w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, z zastrzeżeniem przepisu art. 71 ust. 1a.
2a. Odpowiedzialnym za obrót, o którym mowa w ust. 2, jest kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt lub lekarz weterynarii przez niego wyznaczony.
Najistotniejszą kwestią ww. przepisu jest zdefiniowanie czym w ogóle jest obrót detaliczny. Omawiana ustawa nie wprowadza definicji obrotu detalicznego. Wprowadza ona jednak definicję obrotu hurtowego. Stąd zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego obrotem detalicznym produktami leczniczymi będzie każdy inny aniżeli hurtowy. Jak to przetłumaczyć z języka prawniczego?  Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie:

Lekarz weterynarii dokonywać będzie obrotu detalicznego produktami leczniczymi jeśli wraz z usługą weterynaryjną wyda leki właścicielowi pacjenta – w szczególności jeśli to będą leki z przepisu lekarza weterynarii (wykaz leków Rp uregulowany jest w rozporządzeniu).

Tym samym wskazać można, iż obrót detaliczny produktami leczniczymi to zaopatrywanie społeczeństwa w leki. Reasumując obrót detaliczny to ich sprzedaż, wydanie wraz z pacjentem w trakcie wizyty. 

Obowiązki lekarza weterynarii w związku z obrotem detalicznym produktami leczniczymi

Ustawa nakłada na lekarza weterynarii dokonującego obrotu produktami leczniczymi (wyłącznie w ramach zakładu leczniczego) szereg obowiązków.

1. Lekarz weterynarii świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt jest obowiązany do:
1) prowadzenia dokumentacji w odniesieniu do każdej transakcji dotyczącej produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych na receptę w postaci:
a) dokumentacji obrotu detalicznego,
b) dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w sposób określony przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285);

Obrót lekami a stosowanie leków przez lekarza weterynarii

Co bardzo ważne rozróżnić należy stosowanie leków od obrotu detalicznego. Ustawa wprost wskazuje, że lekarz weterynarii w celu ratowania życia lub zdrowia zwierząt, a w szczególności ograniczenia cierpienia zwierząt, stosuje produkty lecznicze. Jak wynika z tego przepisu lekarz weterynarii, który podaje samodzielnie leki nie dokonuje obrotu detalicznego a wyłącznie ich stosowania.

Dlaczego ta różnica jest tak istotna? Ponieważ ustawa wskazuje, że wyłącznie obrót detaliczny lekami musi odbywać się w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, a nie ich stosowanie.

Oznacza to, że lekarz weterynarii, który samodzielnie podaje lek nie dokonuje obrotu detalicznego a wyłącznie lek stosuje.

Należy jednak postawić pytanie, czy hurtownia farmaceutyczna zdecyduje się na sprzedaż produktów leczniczych lekarzowi weterynarii na własny użytek – czyli z oświadczeniem iż nie będzie dokonywał obrotu detalicznego a wyłącznie leki stosował.

 

****

O zakładach leczniczych możecie poczytać – Formy prowadzenia praktyki weterynaryjnej w pigułce

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Agnieszka Łyp-Chmielewska23 grudnia 2020Komentarze (0)

Wszystkim Wam życzę Wesołych Świąt w gronie najbliższej rodziny i naszych pupili  🙂

Życzmy sobie Szczęśliwego Nowego Roku 2021 – żeby był jeszcze lepszy niż 2020 😉 

Cała nasza ekipa w komplecie 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

Uprawnienia technika weterynarii

Agnieszka Łyp-Chmielewska21 października 20202 komentarze

Bardzo często w swojej pracy spotykam się z pytaniem – ale Pani Mecenas mnie w gabinecie weterynaryjnym przyjmował technik weterynarii, czy tak można? Również wielu techników weterynarii zwraca się do mnie z zapytaniami odnośnie zakresu ich uprawnień. W wielu przychodniach czy gabinetach na stałe pracuje wielu techników weterynarii, są ich częścią oraz bardzo ważnymi członkami zespołu.

Dlatego też postanowiłam poruszyć tematykę na blogu. Od dziś powstaje również specjalna zakładka -„technik weterynarii’- w której będę publikować materiały dotyczące właśnie zagadnień istotnych dla techników weterynarii. 

Niech dzisiejszy wpis otworzy cały nowy cykl wpisów 🙂 To do dzieła 🙂

Uprawnienia technika weterynarii – podstawa prawna

Kwestia związana z uprawnieniami technika weterynarii, a więc w zakresie tego jakie czynności może wykonywać uregulowana została w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt.

W art. 3 tejże ustawy ustawodawca określił zakres uprawnień osób posiadających tytuł technika weterynarii.

Art. 3. 1. W zakładzie leczniczym dla zwierząt osoba, która posiada tytuł
technika weterynarii, może wykonywać, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące
czynności z zakresu świadczonych w nim usług weterynaryjnych:

1) pobieranie prób do badań laboratoryjnych;

2) czynności pomocnicze przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych;

3) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:

a) niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem życia zwierzęcia,
b) zadławienia,
c) zranienia lub złamania,
d) porodu niewymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego;

4) wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia
pierwszej pomocy;

5) podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez
recepty;

6) asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;

7) opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych
i stacjonarnych;

8) wykonywanie zabiegów sanitarnohigieniczych i fizykoterapeutycznych.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6 i 7, są wykonywane pod
nadzorem lekarza weterynarii.

Wyróżniłam czynności, które muszą być wykonywane pod nadzorem lekarza weterynarii.

W kolejnych wpisach będziemy omawiać sytuację prawną techników weterynarii oraz zakres świadczonych przez nich usług.

***

Już teraz zapraszam do lektury wpisu – Formy prowadzenia praktyki weterynaryjnej w pigułce oraz Tajemnica lekarska w magazynie Weterynaria w Praktyce

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

Tajemnica lekarska w magazynie Weterynaria w Praktyce

Agnieszka Łyp-Chmielewska07 października 2020Komentarze (0)

Już w najnowszym październikowym numerze czasopisma Weterynaria w Praktyce możecie przeczytać mój artykuł z tematyki „Tajemnicy zawodowej lekarza weterynarii w ujęciu mediów społecznościowych”.

Dla zainteresowanych zostawiam wam link do strony z prenumeratą czasopisma – https://vetkompleksowo.pl/nowosci-z-branzy/weterynaria-w-praktyce-wydanie-nr-10-2020-juz-w-sprzedazy/

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest tajemnica zawodowa, 
  • zwolnienie z tajemnicy zawodowej, 
  • ujawnianie informacji o pacjencie w mediach społecznościowych. 

Życzę wam udanej lektury 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu