Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 799 030 205

Niezbędnik prawny lekarza weterynarii – wykaz aktów prawnych

Agnieszka Łyp-Chmielewska31 maja 2020Komentarze (0)

Podstawowe akty prawne dla lekarza weterynarii

Niezbędnik prawny lekarza weterynarii

Poniżej przedstawiam Wam listę aktów prawnych, których znajomość powinna się Wam przydać w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii jak i prowadzenia przez was działalność gospodarczej.

Akty prawne z zakresu prawa weterynaryjnego:

 • ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • ustawa o ochronie zwierząt,
 • ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi w przedmiocie prowadzenia dokumentacji weterynaryjno-medycznej,
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi w przedmiocie warunków dla przychodni weterynaryjnych, klinik weterynaryjnych, gabinetów weterynaryjnych, lecznic weterynaryjnych,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kategorii stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt,
 • Kodeks etyki.

>>> Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.? Przeczytaj w artykule: Powtarzające się świadczenia niepieniężne w klinice weterynaryjnej

Inne ważne akty prawne:

 • kodeks cywilny,
 • kodeks karny,
 • kodeks spółek handlowych,
 • prawo przedsiębiorców,
 • ustawy podatkowe PIT, CIT, VAT,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • kodeks pracy.

Myślę, że jak to mówią „w praniu” pojawią się jeszcze inne akty prawne przy poszczególnych wpisach w zależności od tematyki.

Pamiętajcie, aby zawsze sprawdzić czy dany wyszukany akt prawny jest aktualny.

>>> Uprawnienia technika weterynarii – podstawa prawna

Ja w mojej Kancelarii korzystam z programu Legalis.pl, który zawsze wyświetla obowiązującą treść aktu prawnego, ale wyszukując w internecie polecam korzystać zawsze ze strony rządowej na której publikowane są aktualne wersje aktów prawnych – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp

Po pojawieniu się aktu prawnego w wyszukiwarce rządowej widoczny jest opisy, który wskazuje czy tekst obowiązuje czy też nie.

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

Zdjęcie Mikhail Pavstyuk pochodzi z Unsplash

***

Lekarz weterynarii z Ukrainy – czy może wykonywać zawód w Polsce?

Wojna na Ukrainie powoduje, że tysiące osób decydują się na ucieczkę do Polski. Wśród nich są również i lekarze weterynarii.

Dlatego ten wpis chciała poświęcić analizie prawnej możliwości wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii z Ukrainy [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: