Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 799 030 205

Usługa weterynaryjna na odległość w świetle przepisów prawa oraz stanowiska Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej

Agnieszka Łyp-Chmielewska06 października 2023Komentarze (0)

Po epidemii covid doszło do pewnego rodzaju elektronizacji naszego społeczeństwa i naszego życia. Dzieciaki uczyły się online, my mieliśmy możliwość pracy zdalnej – nawet polskie sądy wyszły na przeciwko oczekiwaniom społecznym i prowadziły rozprawy online. Epidemia się skończyła jednak cyfryzacja pozostała. Tutaj akurat dla mojej Kancelarii ogromny plus – na stałe w kodeksie postępowania cywilnego pozostały rozprawy online co znacznie ułatwia nam pracę.

Cyfryzacja dotknęła również i branże medyczną – wszak do dziś mamy teleporady w przychodniach. Jednak muszę Wam powiedzieć, że cyfryzacja nie dotknęła jednej z ważnych dla nas jako hodowców i posiadaczy zwierząt dziedziny – a to weterynarii.

Usługa weterynaryjna na odległość

Usługa weterynaryjna w świetle przepisów prawa

Zacząć należy od tego czym w ogóle jest usługa weterynaryjna.

Definicja usługi weterynaryjnej uregulowana jest przepisami prawa – ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy za usługę weterynaryjną traktuje się:

1. Usługa weterynaryjna jest czynnością mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności, polegającą w szczególności na:

1) badaniu stanu zdrowia zwierząt;

2) rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

3) leczeniu zwierząt;

4) udzielaniu porad i konsultacji;

5) pielęgnacji zwierząt;

6) wydawaniu opinii i orzeczeń;

7) wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu;

8) wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9) wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, zwanym dalej „usługami laboratoryjnymi”.

Zgodnie z przywołaną ustawą lekarz weterynarii świadczy usługi weterynaryjne w prowadzonym zakładzie leczniczym dla zwierząt a tym samym Ustawa nie przewiduje zapisów pozwalających na świadczenie usług weterynaryjnych na odległość – a to bez bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem.

Jedynym wyłomem jaki znajdziemy w ustawie jest możliwość świadczenia usługi weterynaryjnej poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt na wniosek właściciela pacjenta – jednak nadal jest to czynność bezpośrednia polegając na wyjeździe lekarza weterynarii do pacjenta.

Jeśli nadal czytacie wpis to zastanawiacie się dlaczego go w ogóle piszę 🙂 Już biegnę z wyjaśnieniami.

Stanowisko Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych na odległość (online)

W tym tygodniu pojawiło się bardzo ciekawe pisemne stanowisko Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w zakresie świadczenia usług online przez lekarzy weterynarii.

Krajowa Izba wypowiedziała się już w tej kwestii w okresie epidemii – stanowisko z dnia 31.03.2020 r.

W przywołanym stanowisku z roku 2020 wprost zostało wskazane, że brak jest zapisów prawych umożliwiających świadczenie usług weterynaryjnych na odległość.

W stanowisku podkreślono również, że świadczenie usług weterynaryjnych bez zbadania zwierzęcia może stanowić naruszenie przepisów – w tym ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt orz kodeksu etyki lekarza weterynarii.

Słusznie podkreślono, że ustawodawca wprowadził możliwość świadczenia pomocy medycznej ludziom na odległość – jednak tożsamego zapisu nie wprowadził do ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, która to normuje zasady świadczenia usług weterynaryjnych.

Wszak zgodzić się należy z wyrażonym stanowiskiem przez Krajową Izbę, że gdyby ustawodawca chciał wprowadzić możliwość świadczenia usług weterynaryjnych na odległość to zapis ten znalazłby się w ustawie.

Nie można pomijać, że już nawet Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii zobowiązuje do zbadania zwierzęcia.

Pełny tekst stanowiska znajdziesz tutaj: https://www.vetpol.org.pl/images/komunikaty/Stanowisko_Prezydium_31.03.20.PDF

Aktualizacja stanowiska Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej co do świadczenia usług weterynaryjnych na odległość

Nie wiem czy orientowaliście się, ale na rynku w ostatnim czasie pojawiło się kilka podmiotów, które to proponują konsultację weterynaryjne online.

W odpowiedzi na ten model biznesowy Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna w dniu 3.10.2023 r. wydała kolejne oświadczenie co do stanowiska w zakresie usług weterynaryjnych na odległość (online).

Oczywiście stanowisk wyrażone w 2020 roku nadal zostaje aktualne – a w moim przekonaniu wręcz doszło do jego zaostrzenia.

Wszak w aktualnym stanowisku władze Krajowe przypominają, iż w świetle przepisów prawa nie ma możliwości świadczenia usług weterynaryjnych online.

Następnie podkreślają, że definicja usługi weterynaryjnej jest określona w ustawie. Co najważniejsze w tym punkcie – Krajowa Izba stoi na stanowisku, że nie jest istotne w jaki sposób zostanie nazwana usług świadczona przez danego przedsiębiorcę w Regulaminie np. rozmowa telefoniczna z lekarzem weterynarii czy też sugestię lekarza weterynarii to wykładni tego czy jest to usługa weterynaryjna należy dokonać nie po nazwie a po jej treści. W mojej ocenie daje to jasno do zrozumienia, że wszelkie tego typu działania traktować należy jako usługę weterynaryjną.

Krajowa Izba podkreśla również (chyba dla rozwiania wszelkich wątpliwości), że usługa „rozmowa telefoniczna z lekarzem weterynarii” nieme zawsze będzie traktowana jako usługa weterynaryjna.

Pełny tekst stanowiska możesz przeczytać na stronie Krajowej Izby pod linkiem – https://www.vetpol.org.pl/strona-aktualnosci

Usługa weterynaryjna na odległość – podsumowanie

Uważam, że stanowisko Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej jest w pełni słuszne.

Gdyby ustawodawca wprowadził możliwość świadczenia usług weterynaryjnych online dodałby to do ustawy – w szczególności w okresie pandemii.

Aktualnie, w mojej ocenie podmioty, które chciałby świadczyć „porady telefoniczne przez lekarzy weterynarii” i inne tego typu twory chcą obejść przepisy prawa.

Co ważne – w mojej ocenie konsekwencje mogą być dla obu stron a to dla lekarza weterynarii współpracującego w taki sposób jak i dla tegoż podmiotu.

W zakresie podmiotu, który chciałby oferować tego typu działania – naraża się na zarzutu świadczenia usług weterynaryjnych przez podmiot, który nie jest wpisany do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt (jest to działalność regulowana w myśl ustawy).

Lekarz weterynarii naraża się na odpowiedzialność zawodową.

Ja osobiście uważam, że Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna ma 100% racji, że lekarz weterynarii powinien zbadać zwierzę – zwierzę nie jest jak człowiek – przez telefon nie przeprowadza się wywiadu ze zwierzęciem a tylko z jego właścicielem, który nie zawsze może wszystko dostrzegać czy też odpowiednio interpretować.

***

Usługa weterynaryjna na odległość – ikonografika do pobrania

Porada online lekarza weterynarii, usługa weterynaryjna w świetle przepisów prawa infografika

 

Porada online lekarza weterynarii, usługa weterynaryjna w świetle przepisów prawa infografika

 

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

Zdjęcie: Tima Miroshnichenko

***

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w klinice weterynaryjnej

Jeżeli prowadzisz klinikę weterynaryjną w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo zastanawiasz się nad zmianą formy prowadzonej działalności gospodarczej to ten artykuł może pomóc Ci nie tylko w zoptymalizowaniu swojej praktyki pod kątem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale także nakierować na wybór nowej formy działalności gospodarczej dla swojej praktyki [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: