Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 799 030 205

Lekarz weterynarii z Ukrainy – czy może wykonywać zawód w Polsce?

Agnieszka Łyp-Chmielewska08 marca 20223 komentarze

Wojna na Ukrainie powoduje, że tysiące osób decydują się na ucieczkę do Polski. Wśród nich są również i lekarze weterynarii.

Dlatego ten wpis chciała poświęcić analizie prawnej możliwości wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii z Ukrainy.

Lekarz weterynarii z Ukrainy

Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych określa zasady uznawania kwalifikacji zawodowych.

W art. 1a wskazane zostaje, że:

1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, którzy uzyskali w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, kwalifikacje te uznaje się na zasadach określonych w ustawie.”. Bazując wyłącznie na tym przepisie uznać należy, że obywatel Ukrainy nie ma możliwości uznania kwalifikacji zawodowych.

Jednakże z pomocą przychodzi nam punk 3 ww. przepisu:

Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to także: 2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
3) cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą; 4) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

Reasumując – obywatel Ukrainy, który będzie posiadał status uchodźcy będzie mógł starać się o uznanie jego kwalifikacji zawodowych.  

Wymogi związane z uznaniem kwalifikacji zawodowych lekarza weterynarii na terenie RP

Procedura oraz wymagane dokumenty określone są w artykułach od 2 do 2k ustawy o zawodzie lekarza weterynarii.

Zostawię Wam link do ściągnięcia ustawy aby każdy mógł dokładnie przeczytać a poniżej opiszę w kilku zdaniach praktycznych procedurę.

Lekarz weterynarii posiadający tytuł do wykonywania zawodu na terenie Ukrainy zobowiązany jest w Polsce do wystąpienia z wnioskiem o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Procedura jest skomplikowanie opisana, dlatego zostawiam Wam linki z wzorami wniosków i podstawami prawnymi. Ja potrzebuję więcej czasu aby opisać jasno cały przebieg procedury i oddać to do tłumaczenia na język ukraiński.

Baza ważnych linków:

Wpis ten ma na celu zasygnalizowanie obywatelom Ukrainy o możliwości podjęcia próby uznania ich kwalifikacji i możliwości wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP!

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

Photo by Lydia Torrey on Unsplash

***

Zniesiono obowiązek miareczkowania na granicy z Ukrainą

Dla naszych przyjaciół na Ukrainie – Główny Lekarz Weterynarii zniósł tymczasowo obowiązek wykonania badań miareczkowania u psów [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marta 17 maja, 2022 o 11:18

W rzeczywistości wygląda to trochę inaczej i jak zwykle wchodzi w grę nadgorliwość

Odpowiedz

tomasz 22 listopada, 2022 o 23:30

A ja wygląda sprawa zatrudnienia lekarza z Ukrainy w charakterze technika.

Odpowiedz

Zuzanna 29 grudnia, 2022 o 15:03

Czy analogicznie sytuacja wygląda w przypadku technika weterynarii z Ukrainy?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: