Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 799 030 205

Recepty weterynaryjne na środki psychoaktywne nadal w formie papierowej czyli zmiany prawne po 2 listopada 2023 r.

Agnieszka Łyp-Chmielewska10 listopada 2023Komentarze (0)

W ostatnim czasie na forach i grupach weterynaryjnych pojawiły się informacje, że farmaceuci odmawiają realizacji recept papierowych wystawianych przez lekarzy weterynarii na środki psychoaktywne dla zwierząt.

Recepty weterynaryjne na środki psychoaktywne – papierowe czy elektroniczne?

Oczywiście farmaceuci uzasadniają powyższe zmianami jakie zaczęły obowiązywać od listopada 2023 roku w przypadku recept na środki psychoaktywne dla ludzi – które aktualnie mogą być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

Recepty weterynaryjne na środki psychoaktywne

Nowelizacja przepisów farmaceutycznych

Zgodzić należy się z farmaceutami, że od listopada 2023 roku obowiązują znowelizowane przepisy związane z zasadami realizacji recept na leki psychoaktywne.

Podstawą prawną określającą zasady postępowania z lekami o charakterze psychoaktywnym stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychoaktywnych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje aktualnie w lipcu 2023 roku doszło do jego nowelizacji.

Zapoznając się z treścią przywołanego rozporządzenia w paragrafie 5 ustawodawca wprost odsyła do przepisów prawa farmaceutycznego oraz art. 69 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii w zakresie wystawiania recept na środki objęte rozporządzeniem.

Recepta weterynaryjna

Aktualnie lekarze weterynarii nie mają możliwości wystawienia e-recepty. Wszak nawet nie jest przygotowany taki system.

Zasady wystawiania recept przez lekarzy weterynarii określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt z dnia 9 maja 2003 r.

Jak wynika z przywołanego rozporządzenia przepisy prawa umożliwiają wystawienie wyłącznie papierowej recepty – której zawartość jest nawet szczegółowo określona w przepisach.

W art. 7 ww. rozporządzenia ustawodawca w zakresie recept na środki psychoaktywne odsyła do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

I tak trafiamy na rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept – w paragrafie 4 pkt 10, 11 i 12 określa zasady wystawiania recept papierowych przez lekarzy weterynarii na środki psychoaktywne.

Każda taka recepta aktualnie ma zawierać unikalny numer identyfikujący:

Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty wystawiane przez osobę będącą lekarzem weterynarii przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu właściwy miejscowo dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu na podstawie umowy określającej sposób i warunki przekazywania tych zakresów liczb. Dwie pierwsze cyfry z tych zakresów liczb przyjmują wartość 07.

Tym samym nie sposób jest wskazać, że lekarze weterynarii mogą wystawiać wyłącznie recepty papierowe.

Problematyczny art. 95b ustawy prawo farmaceutyczne

Przywołany przeze mnie przepis wskazuje, że w aptekach można realizować recepty papierowe lub elektroniczne.

No i właśnie tutaj pojawia się problem – do ustawy dodano punkt 1a:

1a. Recepta, na której ma zostać przepisany produkt leczniczy o:

1) kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4,

2) innej kategorii dostępności niż określona w pkt 1, zawierający w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający, z których którakolwiek substancja lub środek należy do grupy II-N, III-P albo IV-P określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii –

jest wystawiana wyłącznie w postaci elektronicznej.

W oparciu o przywołany przepis farmaceuci odmawiają sprzedaży leków ze wskazanej grupy na papierowych receptach lekarzy weterynarii.

Dlaczego farmaceuci się mylą i powinni realizować papierowe recepty weterynaryjne

Nie jest zgodna z przepisami prawa postawa farmaceutów odmawiająca realizacji recept papierowych wydawanych przez lekarzy weterynarii.

Farmaceuci popełniają błąd, że do recept weterynaryjnych stosują przepisy art. 95b ustawy o prawie farmaceutycznym. Jeśli czytaliście uważnie, wiecie już, że do recept weterynaryjnych zastosowanie znajdują inne przepisy – określone w art. 69 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychoaktywnych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje a to paragrafem 5:

§ 5

1.Recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 są wystawiane zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 95b-96bustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 94414932112 oraz z 2021 r. poz. 97).

1a.Recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, które będą stosowane u zwierząt, wystawiane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1140).

2.Wzór zapotrzebowania na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe dla podmiotów uprawnionych do ich posiadania bądź stosowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi załącznik do rozporządzenia.

Jak wynika z tego przepisu – przepisy prawa farmaceutycznego a to art. 95b nie ma zastosowania do recept wystawianych przez lekarzy weterynarii. 

Recepty weterynaryjne na środki psychoaktywne – podsumowanie

Reasumując powyższe rozważania wskazać należy, że recepty wystawiane papierowo przez lekarzy weterynarii na substancję psychoaktywne powinny być realizowane jak dotychczas przez farmaceutów, ponieważ do recept weterynaryjnych zastosowania nie mają przepisy prawa farmaceutycznego a to art. 95b!

Recepty weterynaryjne na środki psychoaktywne

Recepty weterynaryjne na środki psychoaktywne

Recepty weterynaryjne na środki psychoaktywne

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

Zdjęcie autorstwa Karoliny Grabowskiej pochodzi z Pexels

***

Postępowanie ze zwłokami zwierząt towarzyszących – aspekty prawne

W tym tygodniu dostałam zapytanie czy dopuszczalne jest „wypchanie” psa lub kota po śmierci czyli poddanie go taksydermii – do tablicy w związku z tym pytaniem zostałam wywołana w mediach społecznościowych jednej z lekarek weterynarii.

Uznałam, że to temat bardzo ciekawy z perspektywy prawa – w szczególności w zakresie procedury postępowania ze zwłokami zwierzęcia towarzyszącego [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: