Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się +48 799 030 205

Postępowanie ze zwłokami zwierząt towarzyszących – aspekty prawne

Agnieszka Łyp-Chmielewska10 listopada 2023Komentarze (0)

W tym tygodniu dostałam zapytanie czy dopuszczalne jest „wypchanie” psa lub kota po śmierci czyli poddanie go taksydermii – do tablicy w związku z tym pytaniem zostałam wywołana w mediach społecznościowych jednej z lekarek weterynarii.

Uznałam, że to temat bardzo ciekawy z perspektywy prawa – w szczególności w zakresie procedury postępowania ze zwłokami zwierzęcia towarzyszącego – w szczególności psa lub kota dla właściciela pacjenta (który jako właściciel zwierzęcia nie musi posiadać tak szerokiej wiedzy).

Stąd uznałam, że jest to również temat ważny dla lekarzy weterynarii – aby potrafili oni wyjaśnić podstawy prawne właścicielowi pacjenta, który w chwili zgonu zwierzęcia ma prawo nie myśleć trzeźwo przygnieciony swoją tragedią.

Postępowanie ze zwłokami zwierząt towarzyszących

Zwłoki psa lub kota

Nim przejdziemy do kwestii pochówku zastanowić należy się nad statusem prawnym zwłok psa lub kota.

Na bazie aktualnych regulacji prawnych – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzizwłoki zwierzęcia domowego, a więc psa lub kota, traktowane są jako odpad kategorii 1 (co wprost wynika z art. ww. rozporządzenia).

W związku z faktem, że prawo traktuje zwłoki zwierzęcia domowego, a więc i psa i kota jako odpad kategorii 1 to również określa stosowane zasady postępowania.

Postępowanie ze zwłokami zwierząt towarzyszących – aspekty prawne pochówku psa lub kota

W związku z tym, że zwłoki psa lub kota traktowane są jako odpad kategorii 1 nie jest możliwe ich zakopanie np. w ogrodzie.

Przywołane rozporządzenie wskazuje jak należy postępować ze zwłokami psa i kota.

Zgodnie z art. 12 ww. rozporządzenia unijnego ze zwłokami psa lub kota należy postąpić w jedne z przedstawionych sposobów a to:

  • spalenie bezpośrednie lub pośrednie
  • współspalanie
  • przetworzenie w drodze sterylizacji ciśnieniowej w zatwierdzonym zakładzie, trwałe oznaczenie materiału wynikowego i grzebanie na zatwierdzonym składowisku odpadów
  • w przypadku zwierząt domowych (psy i koty) – jest usuwany w drodze grzebania na zatwierdzonym składowisku odpadów.

W związku z powyższym obowiązek utylizacji zwłok psa lub kota jest wymogiem prawnym!

Możliwości opiekuna psa lub kota w przypadku pochówku

Każdy opiekun powinien być przygotowany na odejście swojego pupila.

Aktualnie rynek oferuje wiele możliwości pochówku zgodnych z przepisami prawa – istnieją cmentarze dla zwierząt, istnieją stosowne firmy dokonujące pochówku i kremacji zwierzęcia, istnieje możliwość nawet stworzenia diamenciku z prochów.

Większość również zakładów leczniczych dla zwierząt współpracuje z zakładami zajmującymi się właśnie pochówkiem zwierząt – stąd opiekun ma prawo wyboru.

Jeśli opiekun nie jest zainteresowany pochówkiem zwierzęcia wtedy zakład leczniczy dla zwierząt u którego znajdują się zwłoki ma obowiązek przekazania ich do zakładu utylizacji.

Podobnie w każdej gminie winien istnieć zakład, który przyjmuje zwłoki zwierząt domowych do utylizacji.

Dla ciekawskich tematu odsyłam do fajnego artykułu jednego z Inspektoratów Weterynaryjnych.

Kara za zakopanie zwłok psa lub kota w ogrodzie, lesie, itp.

Pamiętać należy, że zakopanie zwłok psa lub kota (nawet w swoim ogrodzie) skutkować może nałożeniem mandatu za wykroczenie z art. 162  kodeksu wykroczeń, który brzmi:

1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.

2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 lub 2 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.

4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Według aktualnego taryfikatora określona grzywna może wynosić do 5 000 zł.

Postępowanie ze zwłokami zwierząt towarzyszących – podsumowanie

Analizując aktualny stan prawny wskazać należy, że skoro zwłoki psa są kategorią 1 odpadów to należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną a to poddać je spaleniu, utylizacji ewentualnie zagrzebaniu na odpowiednich cmentarzyskach. Przepisy prawa nie przewidują innej możliwości postąpienia ze zwłokami zwierząt domowych.

W związku z tym uważam, że nie ma możliwości np. wypchania kota.

Nie można też pomijać treści art. 22 ustawy o ochronie zwierząt, który wskazuje na konieczność posiadania odpowiednich pozwoleń na premedytację zwłok zwierząt dziko żyjących – nie zostały pod ten przepis określone żadne zwierzęta domowe.

W zakresie tematyki zgonu zwierzęcia warto również przeczytać Pierwsze kroki prawne przy odejściu kota.

Postępowanie ze zwłokami zwierząt towarzyszących

Postępowanie ze zwłokami zwierząt towarzyszących

Postępowanie ze zwłokami zwierząt towarzyszących

Postępowanie ze zwłokami zwierząt towarzyszących

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

Zdjęcie autorstwa Jarek Šedý pochodzi z Unsplash

***

Usługa weterynaryjna na odległość w świetle przepisów prawa oraz stanowiska Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej

Po epidemii covid doszło do pewnego rodzaju elektronizacji naszego społeczeństwa i naszego życia.

Dzieciaki uczyły się online, my mieliśmy możliwość pracy zdalnej – nawet polskie sądy wyszły na przeciwko oczekiwaniom społecznym i prowadziły rozprawy online.

Epidemia się skończyła jednak cyfryzacja pozostała. Tutaj akurat dla mojej Kancelarii ogromny plus – na stałe w kodeksie postępowania cywilnego pozostały rozprawy online co znacznie ułatwia nam pracę [Czytaj dalej…] 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 799 030 205
e-mail: kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: